Styrelsen

STYRELSEN

Kenth Olaisson

Ordförande

Telefon: 073-021 03 96

Karin Svensson

Kassör

Telefon: 070-513 48 66

Frida Flodin

Ledarmot

Telefon: 073-042 14 13

Marie Löfstrand

Ledarmot

Telefon: 072-204 30 90

Lotta Olsson

Suppleant

Telefon: 070-368 92 05

Anna-Lena Fransson

Revisor suppleant

Kicki Nordling

Valberedning

Elisabeth Bergström

Vice ordförande

Telefon: 070-351 57 50

Ulrika Steeringer

Sekreterare

Telefon: 072-575 77 44

Örjan Storm

Ledarmot

Telefon: 070-251 64 82

Kerstin Wennberg

Suppleant

Telefon: 070-360 01 21

Annika Melin

Revisor

Telefon: 070-260 93 44

Satu Saarisilta

Valberedning, sammankallande

Inger Danielsson

Valberedning