Styrelsen

  Namn Mobil Mail
Ordförande Kenth Olaisson 0730-21 03 96 kentholaisson@telia.com
Vice ordförande Maria Holmberg 070-392 93 77 mholmberg2011@hotmail.com
Kassör Karin Svensson 070-513 48 66 karin.s4@utb.hudiksvall.se
Sekreterare Ulrika Steeringer 072-575 77 44 ulrika.steeringer@hotmail.com
Ledamot Lotta Olsson 070-368 92 05 sannaheden@hotmail.com
Ledamot Örjan Storm 070-251 64 82 orjan_kring@hotmail.com
Ledamot Marie Löfstrand    
Suppleant Kerstin Wennberg   draktanten66@gmail.com
Suppleant Elisabeth Bergström   sagadee@hotmail.se
Suppleant Frida Flodin    
 
Revisor Annika Melin 070-260 93 44 annika-melin@telia.com
Revisor suppleant Anna-Lena Fransson    
 
Valberedning, sammanklallande Satu Saarisilta    
Valberedning Jan-Olof Holmberg    
Valberedning Inger Danielsson