Hudiksvalls Kennelklubb

 

Bli medlem i Hudiksvalls Kennelklubb och du får tillgång till följande.
 • Möjlighet att delta i alla våra gratisaktiviteter.
 • Rätt att komma på våra fester.
 • Ett stort utbyte av kurser att delta på.
 • Komma och träna din hund när det passar dig på vår inhägnade plan
  om det inte pågår kursverksamhet eller att klubben är uthyrd.

 

Avgifter
 • 175 kr
 • Familj: 200 kr
  Det måste finnas en fullbetalande medlem i en familj för att man ska kunna
  gå med som familjemedlem och man måste bo på samma adress.
Avgiften inbetalas till. Hudiksvalls Kennelklubb Bankgiro: 933-6678
Ange namn, adress och telefonnummer  vid inbetalning.

Glöm inte att meddela byte av bostads och mailadress