Hudiksvalls Kennelklubb

 

Bli medlem i Hudiksvalls Kennelklubb och du får tillgång till följande.
  • Möjlighet att delta i alla våra gratisaktiviteter.
  • Rätt att komma på våra fester.
  • Ett stort utbyte av kurser att delta på.

 

Avgifter
  • 175 kr
  • Familj: 200 kr
    Det måste finnas en fullbetalande medlem i en familj för att man ska kunna
    gå med som familjemedlem och man måste bo på samma adress.
Avgiften inbetalas till. Hudiksvalls Kennelklubb Bankgiro: 933-6678
Ange namn, adress och telefonnummer  vid inbetalning.

Glöm inte att meddela byte av bostads och mailadress