Välkommen till
Hudiksvalls kennelklubb

 Brev till våra medlemmar.
Läs mer här!


Ändrat datum för Årsmötet!
Nytt datum är 15 februari 2022
 

Senast uppdaterad den 20 januari 2022

 

Hudiksvalls Kennelklubb
Box 1106, 824 13 Hudiksvall

Kursanmälning: hudiksvallskennelklubb@hotmail.se
Anmälningar till våra utställningar: hkkanmalan@hotmail.se